Algemene Voorwaarden

Algemeen

-Woman into the Wild gaat ervan uit dat voor het boeken van een activiteit de Algemene Voorwaarden zorgvuldig zijn gelezen door de deelneemster.

-Door het betalen van de factuur wordt een bindende overeenkomst aangegaan tussen de deelneemster en Woman into the Wild gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden.

-Woman into the Wild spant zich tot het uiterste in om een aangename, leerzame en veilige activiteit tot stand te brengen: een zogenaamde inspanningsverplichting.

-Woman into the Wild werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 van kracht is en gaat dus zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. Tijdens activiteiten kunnen er door Woman into the Wild en andere deelneemsters foto’s en video’s worden gemaakt voor publicatie. Wil je niet gefotografeerd en/of gefilmd worden? Geef dit dan voor aanvang door.

-Woman into the Wild maakt in deze Algemene Voorwaarden regelmatig onderscheid tussen kortdurende activiteiten, zoals een foodwalk, en langdurende activiteiten, zoals een wandelvakantie. Kortdurende activiteiten duren maximaal 2 dagen. Langdurende activiteiten nemen meer dan 2 dagen in beslag.

 Betaling

-Na aanmelding ontvangt de deelneemster via e-mail een factuur.

-Op deze factuur staat alle betaalinformatie, waaronder de betalingstermijn vermeld.

-Nadat het factuurbedrag door Woman into the Wild is ontvangen, is de overeenkomst gesloten.

Verzekering

-De deelneemster is bij alle activiteiten verplicht mogelijke gezondheidsrisico’s zelf te dekken door een dekkende ziektekostenverzekering af te sluiten.

-Voor de wandelvakantie is de deelneemster daarnaast verplicht een goede reis- en ongevallenverzekering met bergsportdekking af te sluiten.

-Woman into the Wild adviseert de deelneemster om zeker voor de langdurende activiteiten -en de geboekte reis ernaar toe- een annuleringsverzekering af sluiten.

Risico en aansprakelijkheid

-Alle activiteiten vinden buiten plaats in de natuur en dat is nooit geheel zonder risico’s. De deelneemster accepteert dat er ongelukken kunnen plaatsvinden zonder dat Woman into the Wild schuld heeft, omdat zij alle redelijke voorzorgsmaatregelen neemt om risico’s te minimaliseren.

-Woman into the Wild accepteert alleen verantwoordelijkheid voor ongevallen die die direct het gevolg zijn van nalatigheid van Woman into the Wild.

-Woman into the Wild is niet aansprakelijk voor ongevallen die voortvloeien uit het negeren van instructies tijdens en na de activiteit.

-Medische (bijvoorbeeld een allergie) of psychische problemen die van invloed kunnen zijn op het volgen van een activiteit moeten altijd worden doorgegeven aan Woman into the Wild.

-Alle materialen die Woman into the Wild ter beschikking stelt, moeten met zorg worden behandeld. Kosten die ontstaan uit nalatigheid of vernielzucht worden in rekening gebracht.

 Annuleren door de deelneemster

De deelneemster heeft het recht om de activiteit per e-mail te annuleren en heeft daarbij recht op de volgende restituties van het factuurbedrag:

-Kortdurende activiteiten met een duur van maximaal 2 dagen

         -100% binnen 24 uur en tot 4 weken voor aanvang;

         -75% tot 3 weken voor aanvang;

         -50% tot 2 weken voor aanvang;

         -25% tot 1 week voor aanvang;

         -0% in de laatste week voor aanvang en bij niet verschijnen.

Als de activiteit minder dan 4 weken voor aanvang wordt geboekt, zijn ook de bovenstaande percentages van toepassing.

-Langdurende activiteiten met een duur van meer dan 2 dagen

         -100% binnen 24 uur en tot 12 weken voor aanvang;

         -75% tot 9 weken voor aanvang;

         -50% tot 6 weken voor aanvang;

         -25 % tot 3 weken voor aanvang;

         -0% in de laatste week voor aanvang en bij niet verschijnen.

Als de activiteit minder dan 12 weken voor aanvang wordt geboekt, zijn ook de bovenstaande percentages van toepassing.

Annuleren door Woman into the Wild

-Woman into the Wild heeft recht om een activiteit te annuleren, te onderbreken of te wijzigen in geval van onverantwoorde terreinomstandigheden, natuurinvloeden of welke overmachtssituatie dan ook. In dat geval biedt Woman into the Wild steeds het best mogelijk alternatief.

-Wat betreft kortdurende activiteiten heeft Woman into the Wild het recht om de overeenkomst tot 1 week voor het begin van de activiteit op te zeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum, zoals vermeld op de website. De deelneemster heeft dan sowieso het recht op het reeds betaalde bedrag, maar kan er ook voor kiezen om een andere vergelijkbare activiteit te boeken.

-Wat betreft langdurende activiteiten heeft Woman into the Wild het recht om tot 6 weken voor aanvang te annuleren als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum, zoals vermeld op de website. De deelneemster heeft dan recht op het terugstorten van het reeds betaalde bedrag. Eventuele reeds gemaakte kosten, zoals reiskosten of materiaalkosten zijn voor eigen rekening van de deelneemster. Voor de reis adviseert Woman into the Wild dan ook om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Klachten

-Als een deelneemster een klacht heeft over de activiteit, dan kan de deelneemster dat tijdens de activiteit melden bij Woman into the Wild, zodat zij de mogelijkheid heeft om de klacht te verhelpen.

-Klachten die na afloop van de activiteit worden gemeld, worden meegenomen in de evaluatie voor toekomstige activiteiten.

-Een klacht leidt nooit tot het terugbetalen van het reeds betaalde bedrag.